Forskning visar att D-vitamin kan minska risken och behandla influensa, lunginflammation och coronavirus

I en ännu icke publicerad studie från Grant et al (USA 2020) visar forskarna att D-vitamin kan både minska risken för att få och behandla influensa, lunginflammation och Coronavirus.
I studien visar forskarna att höga halter av serum 25-hydroxvitamin D [25(OH)D] mera känt som D-vitamin kan minska risken för epidemier och pandemier på flera sätt.
Känt är sedan tidigare att höga D-vitaminnivåer i blodet minskar risken för kroniska sjukdomar däribland ett stort antal cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska luftvägsinfektioner (RTI), diabetes, MS och Parkinson. D-vitamin stärker immunsystemet D-vitamin minskar risken för luftvägsinfektioner RTI genom främst tre mekanismer; bibehållande av täta fogar mellan cellernas membran, dödar inneslutna virus och stärker immunsystemet.


Resultatet av observationer från studien visar att försök med D-vitamin supplement reducerar risken att få denguefeber, hepatit, herpes virus, hepatit B, luftvägsinfektioner, lunginflammation och influensa. Studien indikerar att koncentrationer av D-vitamin i blodet överstigande 50 ng/ml krävs. Solljus och solarier är en större källa till D-vitamin än mat Studien visar på vikten av höga halter av D-vitamin I blodet och att människor i allmänhet har för låga halter och att de råd som ges om D-vitamin genom
föda är långtifrån tillräckliga.
Forskarna kommenterar även att “även om denna studie är baserad på supplement så är naturligt solljus och solarier en stor, om inte större, källa
till D-vitamin än mat där D-vitamin tillsatts eller D-vitamin supplement”.
Brist på D-vitamin under vinterhalvåret D-vitamin är i själva verket ett hormon som bildas i kroppen genom en syntes av UV-B ljus. Vitaminer får vi genom föda men hormoner som D-vitamin, serotonin, östrogen, testosteron med flera bildas genom synteser i kroppen. D-vitamin får vi till mer än 80 % från UV-B ljus. UV-B ljus får vi från solen mellan maj och september. Under vinterhalvåret ger solen i praktiken ingen UV-B alls och D-vitamin kan inte bildas. 10 min solarium i veckan räcker Ett stort antal studier ibland annat Norge (Moan et al), Storbritannien (Diffey at al), Danmark (Bögh et al) och USA (Hollick) visar att solarier är en mycket god källa till D-vitamin.
Under årets mörka månader är solarier ett mycket gott alternativ till den naturliga solen. Om man solar 10 minuter i veckan uppnår man sommarlika D-vitaminnivåer. Är man mörkhyad behövs mer sol.
En afrikan behöver nästa åtta gånger mer sol- ljus än en nordeuropé.
Det är viktigt att mäta hur mycket D-vitamin man har i blodet. Nu efter en lång vinter utan sol är nivåerna mycket låga men du kan testa din egen D-vitaminnivå genom ett enkelt blodprov på vårdcentralen.

Varför ljuger Strålsäkerhetsmyndigheten om riskerna med solariesolning?

Den 1 februari införde SSM nya föreskrifter för solarier. Som argument angavs ”den stora risken för brännskador”. SSM påstår även att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Sanningen är att det inte finns vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer.  Det finns tvärtom flera studier som visar att regelbunden solning utan att man bränner sig minskar risken för hudcancer.

Av okänd anledning väljer dock SSM att bara se till den av forskare ifrågasatta sammanställningen av äldre studier från IARC som kom 2009. Detta trots att Svensk Solarieförening flera gånger både till SSM och till Miljödepartementet pekat på att rapporten kallats förfalskad. En av författarna till rapporten har tillochmed utelämnat en egen studie som klart visar att det inte finns något samband mellan solarier och hudcancer.

IARC rapporten påminner därför om skandalen kring svininfluensa vaccinet och det krävs nu politisk handlingskraft och kunskap för att förstå hur kontraproduktivt SSM:s agerande är.

SSM ska stå för detaljkunskaperna i UV frågan som politiker, solarieföretagare och vanliga människor ska kunna förlitar sig på. Problemet uppstår när experterna inte har expertkunskaper och det blir ännu större problem när de vidhåller sin okunskap och väljer att helt bortse från en omfattande ny forskning på området. Genom sitt agerande för SSM både politiker och allmänheten bakom ljuset. Samtidigt lyssnar ingen till solariebranschen oavsett hur mycket forskning vi baserar våra argument på. Ovanpå det kan myndigheters föreskrifter inte överklagas – även om de är uppenbart felaktiga. Eller är det så enkelt att SSM har en egen agenda för solariebranschen och att man därför väljer att blunda för den forskning som visar att solariesolning inte innebär någon ökad risk för hudcancer. Oavsett om det är en dold agenda eller bara ren och skär okunskap är det lika illa.

Som stöd för föreskrifterna har SSM under flera år sagt sig ha statistik för brännskador i solarier som vi efter att ha fått ta del av den konstaterar att under de senaste åtta åren har mindre än en promille av de som solat i solarier bränt sig – samtidigt som halva befolkningen bränner sig i solen varje år.

Det finns i dag starka bevis för att det är oregelbunden solning och överdrivet bruk av solksyddskrämer som är en av huvudorsakerna till hudcancer. Samtidigt visar nya studier att regelbunden moderat solning i solen eller solarium utan att man bränner sig tvärtom har många positiva hälsoeffekter. UV ljus är den enda realistiska källan för D-vitamin och ett stort antal studier visar att en hög D-vitaminnivå minskar risken att få flera av våra vanligaste cancerformer och sjukdomar. Flera oberoende studier visar att förändrade solråd kan spara samhället 27 miljarder i minskade vårdkostnader. Redan 2005 konstaterade Prof. Giovanucci att för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler av D-vitaminbrist. Så om SSM hindrar en person att dö från hudcancer men 30 andra dör av D-vitaminrelaterade sjukdomar så har SSM gjort sitt jobb. Bristen på samordning mellan hälso- och miljödepartementen gör att man nu helt missar de verkliga orsakerna till att incidensen i hudcancer ökar.

Det är hög tid att det tas ett tydligt politiskt ansvar och att man börjar ifrågasätta SSM och den sol- och solariepolitik de för. Den påverkar inte bara utkomsten för hudratals småföretagare i solariebranschen den är direkt kontraproduktiv och får stora negativa konsekvenser på folkhälsan.

 Debattartikel skriven av Roland Laurent

Positiv trend håller i sig!

Sommaren är slut och solariesäsongen börjar om i vårt solfattiga land. Svensk Solarieförening konstaterar glädjande att våren och sommaren har varit mycket positiv för den svenska solariemarknaden.

SSM, Strålskyddsmyndigheten fortsätter alltjämt med sin ensidiga och negativa information om solens inverkan på människan. SSM:s arbete kan skada den allmänna folkhälsan eftersom deras information är ensidig och enligt många även vilseledande. Allt mer forskning påvisar nu att vi är anpassade för ett liv i solens ljus och att solen har många mycket viktiga positiva biologiska effekterna på oss människor.

Det viktiga är att ha en sund inställning till det mesta i livet och ha en Svensk “lagom” hållning till allt från solning i solarium och under solen till att träna på gym äta frukt mm. men tänk på att fortsätta kontinuerligt med träning då detta är en viktig del i ditt välbefinnande vare sig du har egen gymutrustning med maskiner och kettlebells eller går till gym och samma sak gäller solning i solarium då det under hela året är viktigt att fylla på förrådet med D-vitamin.

Solen är sund

Rädslan för hudcancer bör inte leda människor att undvika solsken och solarium. För lite sol försvagar immunförsvaret och därmed motstånd mot cancer.
Trots risken för hudcancer är sol och solarium nyttigt. Lite mer solsken kan öka hälsan och minska risken att dö i andra cancerformer, visar ny forskning.
Solen gör att kroppen producerar D-vitamin, vilket är avgörande för immunsystemets funktion optimalt. Därför D-vitamin-hjälpa till att förhindra en mängd olika sjukdomar, såsom rakitis, osteoporos, och diabetes. En forskargrupp från Institute of Cancer Research i Oslo varnar om att inte gömma sig i skuggan av rädsla för att få hudcancer. Det är en dålig idé, särskilt för skandinaver, vilket är visat i en ny studie.
– Risken för hudcancer är verklig, men de positiva hälso effekter du får av solen, uppväger riskerna. Även en måttlig exponering för solljus ger enorma hälsofördelar, säger ledaren för studien Johan Moan.
Du kan också få D-vitamin genom kosten, men som den viktigaste källan till D-vitamin kommer från solen, är det viktigt att komma ut i solen och dagsljuset. Detta gäller särskilt för människor som bor långt från ekvatorn som Svenskar.
Studien visade att personer som bor i norra Australien, inte långt från ekvatorn producerar nästan fem gånger mer vitaminD än människor i Skandinavien. Eftersom D-vitamin är bra för immunförsvaret enligt forskarna, förklarar förmodligen varför folk som drabbas av cancer i soliga länder som har en större chans att överleva.
Johan Moan uppskattar att Norge skulle vara cirka 300 fler dödsfall från hudcancer, om norrmännen i allmänhet skulle sola dubbelt så mycket. Å andra sidan kan det, enligt Moan MINSKA antalet andra dödsfall i cancer med cirka 3000

Solarium lika cancerframkallande som arsenik

Har svårt att glömma den hysteri detta skapade när kända krämtillverkare sponsrade forskning som resulterade i det som gjorde att SATS tog bort alla solarier! Att en organisation som WHO lägger sig platt för en forskning av detta slag utan att undersöka ursprung är mycket underligt! En artikel finns att läsa här —> EXPRESSEN  http://www.expressen.se/halsa/1.1655205/solarium-lika-canceframkallande-som-arsenik

 

Kan man lita på forskning? Nja det borde man kunna göra men man borde undersöka vem som gjort det och VEM som betalt forskaren men det är uppgifter som kan vara svåra att få fram.

 

Lita på din egen förmåga och instinkt! Sola solarium men med måtta så du inte bränner dig! Se till att solarieägaren märkt solariet med vilka rör som är GODKÄNDA för det solarium du valt och följ anvisningarna för din hudtyp så är risken väldigt liten att du skulle råka ut för något tråkigt som har med solning i solarium att göra!

 

Njut av livet och sola med förnuft!

Solarier förebygger influensa

Nya forskningsresultat visar att D-vitamin är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra influensaepidemier. Norska forskare har kommit fram till denna slutsats från en studie på influensaepidemier som nu har offentliggjorts i den medicinska tidskriften “International Journal of Infectious Diseases”.

Enligt studien ökar risken för insjuknande och sjukdomsfall med dödlig utgång i takt med minskande exponering för solljus och därmed minskade D-vitamin nivåer i blodet. Forskningen visar också på dramatiska skillnader av antal dödsfall vid olika årstider; dödsfallen ökar markant under den solfattiga vintern när solens strålar är för svaga för att kunna generera D-vitamin till människor.

– D-vitamin har en antibiotisk effekt och stärker immunförsvaret. När huden stimuleras av solens UV-strålar, produceras helt enkelt D-vitamin till kroppen via huden, förklarar professor Johan Moan vid universitetet i Oslo, en av forskarna bakom studien. Under vintermånaderna när solen står för lågt för att kunna generera D-vitamin till oss människor, minskar D-vitamin nivån och vårt immunförsvar försvagas.

I sin studie har forskarna vid universitetet i Oslo använt sig av insamlade data om influensaepidemier i Sverige, Norge, USA, Singapore samt Japan. Man har jämfört infektionsrisk och dödlighet med styrkan i solens UV-strålar på månadsbasis.

Studier visar att solarier ger D-vitamin

– Till skillnad från vad gemene man tror så ger även solarier D- vitamin, berättar Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Det finns flera både nya och äldre studier som tydligt visar att solarier ger D-vitamin. Redan 1982 (Toss et al) visade studier på personer i åldern 67-90 år att de fick en fördubbling av D-vitamin-nivån vid solariesolning och andra studier från 1988 (Lovell et al) och 1998 (Ghel et al) visade även de på en markant ökning av D-vitaminnivåerna vid solariesolning. Den senaste stora studien är från 2010 (Moan et al) och är särskilt intressant då den är gjord på de svaga solarier-lysrör vi använder i Skandinavien. Den studien visade att vid endast 10 minuters solarie-solning i veckan så upprätthåller man D-vitaminnivåer liknande de man har på sommaren.

D-vitamin som bildas i kroppen av UV-B ljus när vi är i solen eller i solarier, är i själva verket ett hormon och har därför en viktig inverkan på alla kroppens celler och en avgörande inverkan på vår hälsa. Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att vitaminer kan man äta via mat eller kosttillskott, medan hormonet D-vitamin bildas i huden då vår kropp får UV-B ljus på sig. D-vitamin som vi alltså till 80 % får av solens eller solariets ljus är därför inte ämnat att intas i form av föda eller som tillskott även om vissa födoämnen som exempelvis vild lax kan ge lite

D-vitamin. Solarier är per definition inte artificiella eftersom det UV-B ljus vi får i ett solarium är identiskt med det vi får från solen. En ljuspartikel är alltid en ljuspartikel.

Riskfyllt med låga D-vitaminhalter

Dagens moderna livsstil där vi vistas utomhus allt mindre, i kombination med all skrämselpropaganda vi fått om solen från myndigheter och dermatologer, gör att vi i Sverige generellt sett har farligt låga D-vitaminhalter. Detta gör att vi förutom influensa även är i riskzonen för att drabbas av allvarliga folksjukdomar som bland annat flera olika invärtes cancerformer, diabetes, MS, Alzheimers, Parkinson och benskörhet. I Sverige rekommenderar myndigheten ett intag av 400 IU dagligen vilket bara är 10 % av den nivå som en omfattande internationell forskning visar att vi behöver för ett fullgott skydd. Under perioden september till april får vi inget D-vitamin alls från solen.

– Hade solariet uppfunnits i dag är det min fulla övertygelse att det hade varit ett helt naturligt inslag i vår friskvård och att man från sjukvården allmänt skulle ha rekommenderat solariesolning under främst den mörka årstiden istället för att skriva ut mediciner som kroppen inte är ämnad för.  Människan är född till ett liv i solen men årtionden av skrämselpropaganda från myndigheter och dermatologer är rent kontraproduktiva. Bristen på D-vitamin kostar i dag den svenska sjukvården 27 miljarder kronor om året, för att inte tala om det onödiga, mänskliga lidandet. Det är dags för att fakta läggs på bordet och att vi får ett politiskt ansvarstagande för folkhälsan, avslutar Roland Laurent.

Fakta om D-vitamin och solarier

– D-vitamin är i själva verket ett hormon och som sådant påverkar det kroppens alla celler och har en inverkan på hela vårt friska liv.

– Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att kroppen bildar hormoner medan vitaminer kommer från främst föda. Därför är D-vitamin inte ämnat att intas som tillskott eller i föda även om det finns naturligt i exempelvis vild lax.

– D-vitamin har en positiv inverkan på de flesta av våra vanligaste folkhälsosjukdomar som cancer i prostata, bröst, lymfa, MS, Alzheimers, Parkinson, diabetes, blodpropp hos kvinnor och benskörhet.

– D-vitamin får man till 80 % av solens UV-B strålar.

– Även solarier ger UV-B i det spektra där kroppen genererar D-vitamin.

– Solarier är per definition inte artificiella eftersom en ljuspartikel är identisk oavsett om den kommer från solen eller från ett solarierör.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer. I en mycket stor studie från 2002 (Autier et al) konstaterar man i slutsatsen att ”om det skulle finnas någon ökad risk för att få hudcancer i solarier är den så liten att den är försumbar”.

Källa: Svensk solarieförening

Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Föreningen har varit verksam sedan 1992 och man verkar för att skapa en korrekt bild av solarium och solning. Föreningen fungerar också som en remissinstans i alla frågor som berör solarium och UV-ljusets positiva hälsoeffekter.

 

The Music Room från Solana

Solarium solning med musik

sola solarium med solanas nya musik koncept

Solana introducerar nu nästa steg mot en helt förnyad solariebransch. ”THE music ROOM” gör på ett nytt sätt solandet till en totalupplevelse. Det är ett totalkoncept med musiken i centrum som får kommande generationer att ta till sig solandet som en del av sin livsstil.

Musik är ett självklart inslag i solariesolning. Låtval och ljudkvalitet har dock inte prioriterats tidigare. Men det gör nu Solana med ”THE MUSIC ROOM”.
I solrummet byggs den nya tidens form av jukebox in. Ljud och bild kombineras och kunden kan välja källa efter egen smak. En smart koppling mellan mediaspelare och solarium gör anläggningen användarvänlig.
Musiken kombineras med en färgstark design, ett skylt- och marknadsmaterial som drar kunderna till dig och inredning i samma häftiga stil. Utan tvekan gör det ditt solotek till det häftigaste i stan.
Men kanske framför allt – för dig som väljer att satsa på konceptet. Solana levererar det nyckelfärdigt, bara att köra igång!

 

Sola solarium

Vad är bra med solarium – förutom att du får en fräsch solbränna?
• Att sola i solarium ger framförallt huden ett viktigt naturligt skydd mot solen. Ett solskydd som du inte behöver applicera (som solkräm) och som är vattenfast. Och att bygga upp ett solskydd/solbränna långsamt – utan att få solsveda – är ett bra sätt att undvika oönskade hudirritationer.

• Om du har lätt för att få solallergi -– vilket är ganska sällsynt – eller reagerar på ljus (fototoxisk reaktion), som är betydligt vanligare och kan förstöra semestern, kan du med läkarhjälp och solarium vänja huden vid ljus.

• Att sola solarium ökar ditt allmänna välbefinnande. Inom naturmedicinen sätts solariebehandling ofta in i förebyggande syfte. Behandlingen bygger oftast på UV-B ljus. För att få effekt räcker det med mycket små doser UV-B, som ligger långt under nivån för solsveda. Om du solar i solarium som ger en liten andel UV-B – antingen hemma eller på ett professionellt solarium – kan du på egen hand öka ditt allmänna välbefinnande. Det räcker att solariet ger 0,8-1% UV-B ljus.

Här är några av de positiva effekter som solariesolande ger:
• Det påverkar olika ämnesomsättningsprosesser genom att Vitamin D3-nivån stimuleras och balanseras, särskilt kalciumnivån (förebygger bl a benskörhet).
• Det förbättrar immunförsvaret – men bara om UV-B-dosen är låg.
• Det stimulerar blodcirkulationen.
• Det är bra för oren hy (t ex akne).
• Det sänker kolesterolhalten – även utan UV-B-ljus.

Är nyttan av att sola solarium större än risken?
• Det är ett obestridligt faktum att både solen och solariesolande påverkar oss positivt. Att undvika solljuset, särskilt det ultravioletta ljuset, vore att avstå från ett viktigt naturläkemedel.
• Genom vårt sätt att leva idag får vi för lite sol, särskilt under vinterhalvåret. Det är särskilt vanligt att äldre människor får för lite sol. Att sola i solarium är ett bra sätt att kompensera solbristen.
• Dagens moderna solarier, som är konstruerade enligt de senaste fotobiologiska forskningsrönen, ger ett väl avvägt tillskott av solljus samtidigt som de är behagliga att ligga i.
• Det är viktigt att du solar med förnuft. Gör du det får du både nytta och nöje av att sola i solarium. Om du överdriver ditt solande och struntar i alla råd och anvisningar kan effekten bli den motsatta – hur bra solarierna än är.

Vilka risker diskuteras i samband med sol och solarier?
Egentligen är det ganska enkelt. Ingenting i livet är riskfritt. Och det gäller alltid att minimera risken. Oftast hänger det på oss själva, om vi handskas fel med det vi håller på med, är oförsiktiga, har dålig kunskap eller överdriver. Det gäller också solen och solariesolande.
Dessutom är sambandet mellan solljusets påverkan på oss och de risker det medför inte så enkelt som du kan få intryck av i t ex massmedia. Du påverkas också av en mängd andra saker t ex tillsatser i maten och kemiska ämnen i miljön. Mycket beror också på i vilken kondition du är.
Under hela ditt livstid får du en hel del solljus. Och om du hanterar solen rätt och bygger upp ett naturligt skydd klarar du ännu mer.