Det Holländska cancersällskapet (motsv. Cancerfonden) har nyligen förändrat sina solråd. De nya rekommendationerna är en helomvändning i det Holländska cancersällskapets “Sun Smart”-kampanj – Sola i 15-30 minuter tidigt på eftermiddagen.

Helomvändning av rekommendationen
De nya rekommendationerna baserar sig på arbetsgruppen Signalling Committee Cancer’s resultat av en granskning av tidigare råd (1994) jämfört med de senaste vetenskapliga studierna. Redan 1994 konstaterades att ett fullständigt undvikande av UV-ljus inte var önskvärt. Bland annat därför att UV-B svarar för 80 % av kroppens produktion av det livsviktiga D-vitaminet. Trots det har rekommendationen – tills nu – varit att undvika solen mellan klockan 12 och 15 och att alltid använda solskyddskräm vid utomhusvistelser. Gruppens vetenskapsmän granskade forskningen kring UV och dess roll för produktionen av D-vitamin innan de presenterade den nya rekommendationen.
Den nya rekommendationen lyder: “Regelbunden solbestrålning av huvud, händer och underarmar i 15 till 30 minuter på tidig eftermiddag (mellan klockan 12 och 15) tillråds människorna i Holland för att upprätthålla benmetabolismen, samt att regelbunden solning möjligtvis även är en bidragande orsak till att olika cancersjukdomar kan undvikas.” Trots denna viktiga ändring i Sun Smart-rekommendationen kvarstår rådet att undvika kraftig solbränna: Intensiva solbad under en längre tid rekommenderas inte. Att sola klokt och måttfullt är det nya budskapet till offentligheten.

D-vitaminet – supervitaminet
D-vitamin som i själva verket är ett hormon och därmed påverkar alla kroppens celler, verkar förebyggande mot flera allvarliga invärtes cancerformer som exempelvis bröst-, lymfa och prostata. Andra sjukdomar som är relaterade till D-vitamin är hjärt- kärlsjukdomar, MS, Alzheimers och Parkinson. Även hudcancer påverkas positivt av D-vitamin. Svenska forskare har även visat att det motverkar risken att få blodpropp hos kvinnor och att D-vitamin också har en avgörande roll för vår psykiska hälsa. I många fall minskar risken att drabbas av sjukdomar med så mycket som 50-70% om man har hög halt D-vitamin i blodet.
– Det låter väl för bra för att vara sant, säger Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening, SSF, men fakta kvarstår, D-vitamin är ett supervitamin. Redan 2005 visade cancerforskaren Giovanucci vid Harvard att för varje person som dör i hudcancer dör 30 fler på grund av brist på D-vitamin.

Solarier ger D-vitamin
– Problemet med de Holländska rekommendationerna är att de inte går att följa i Skandinavien då solen bara är stark nog för att ge D-vitamin ett fåtal timmar mitt på dagen på sommaren och därför har nästan varje svensk D-vitamin brist. En lösning är att sola i solarium vars ljuspartiklar är exakt likadana som de som kommer från solen, bara med en annan UV mix, säger Roland. Norske cancerforskaren Johan Moan som fått pris för sin forskning om solning i solarier och folkhälsa visar att solarier vid 10-minuters solning i veckan ger det D-vitamin som vi får i solen en sommardag. Moan rekommenderar moderat solning i solen på sommaren och i solarier under den mörka årstiden.
– Jag vill även förtydliga att det inte finns några vetenskapliga belägg för att solarier ger hudcancer, fortsätter Roland, tvärtom så har de studier som haft till syfte att bevisa det istället visat motsatsen. Strålsäkerhetsmyndighetens nuvarande råd baseras på en WHO rapport som avfärdats av ett stort antal forskare som kallat den hycklad och falsk.
Även svenska myndigheter måste se över solråden
– De solråd vi idag har i Sverige måste även de förändras, menar Roland. Dagens solråd är direkt kontraproduktiva och riskerar att öka ohälsotalen för svenskarna. Nyligen gjord forskning i Tyskland och USA har visat att omräknat till svenska förhållanden skulle svensk sjukvård potentiellt kunna spara 27 miljarder om året om solråden ändrades. Professor Moan har i brev till de Norska hälsomyndigheterna skrivit: – “Med den tekniska utvecklingen av solarier som skett sedan 90-talet och det faktum att det Skandinaviska regelverket gör solarier svagare än i andra länder gör att en åldersgräns för solarier i dag skulle vara olycklig.” – Vi människor är underbara varelser och på ett fantastiskt sätt skapade för ett liv i solen med alla de positiva effekter den har på oss. Men med en sedan 50-talet alltmer innesittande och stressigare livsstil har vi kraftigt minskat de tillfällen då vi naturligt tar upp D-vitamin från solen. Särskilt allvarligt är det för våra invandrade svenskar som har stora problem med D-vitaminbrist då de kan behöva upp till 8 gånger mer sol än en ljushyad person. Sola och ladda kroppen med D-vitamin för ett friskt liv men undvik att bränna dig.

Lämna ett svar