Forskning visar att D-vitamin kan minska risken och behandla influensa, lunginflammation och coronavirus

I en ännu icke publicerad studie från Grant et al (USA 2020) visar forskarna att D-vitamin kan både minska risken för att få och behandla influensa, lunginflammation och Coronavirus.
I studien visar forskarna att höga halter av serum 25-hydroxvitamin D [25(OH)D] mera känt som D-vitamin kan minska risken för epidemier och pandemier på flera sätt.
Känt är sedan tidigare att höga D-vitaminnivåer i blodet minskar risken för kroniska sjukdomar däribland ett stort antal cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska luftvägsinfektioner (RTI), diabetes, MS och Parkinson. D-vitamin stärker immunsystemet D-vitamin minskar risken för luftvägsinfektioner RTI genom främst tre mekanismer; bibehållande av täta fogar mellan cellernas membran, dödar inneslutna virus och stärker immunsystemet.


Resultatet av observationer från studien visar att försök med D-vitamin supplement reducerar risken att få denguefeber, hepatit, herpes virus, hepatit B, luftvägsinfektioner, lunginflammation och influensa. Studien indikerar att koncentrationer av D-vitamin i blodet överstigande 50 ng/ml krävs. Solljus och solarier är en större källa till D-vitamin än mat Studien visar på vikten av höga halter av D-vitamin I blodet och att människor i allmänhet har för låga halter och att de råd som ges om D-vitamin genom
föda är långtifrån tillräckliga.
Forskarna kommenterar även att “även om denna studie är baserad på supplement så är naturligt solljus och solarier en stor, om inte större, källa
till D-vitamin än mat där D-vitamin tillsatts eller D-vitamin supplement”.
Brist på D-vitamin under vinterhalvåret D-vitamin är i själva verket ett hormon som bildas i kroppen genom en syntes av UV-B ljus. Vitaminer får vi genom föda men hormoner som D-vitamin, serotonin, östrogen, testosteron med flera bildas genom synteser i kroppen. D-vitamin får vi till mer än 80 % från UV-B ljus. UV-B ljus får vi från solen mellan maj och september. Under vinterhalvåret ger solen i praktiken ingen UV-B alls och D-vitamin kan inte bildas. 10 min solarium i veckan räcker Ett stort antal studier ibland annat Norge (Moan et al), Storbritannien (Diffey at al), Danmark (Bögh et al) och USA (Hollick) visar att solarier är en mycket god källa till D-vitamin.
Under årets mörka månader är solarier ett mycket gott alternativ till den naturliga solen. Om man solar 10 minuter i veckan uppnår man sommarlika D-vitaminnivåer. Är man mörkhyad behövs mer sol.
En afrikan behöver nästa åtta gånger mer sol- ljus än en nordeuropé.
Det är viktigt att mäta hur mycket D-vitamin man har i blodet. Nu efter en lång vinter utan sol är nivåerna mycket låga men du kan testa din egen D-vitaminnivå genom ett enkelt blodprov på vårdcentralen.

Solen är sund

Rädslan för hudcancer bör inte leda människor att undvika solsken och solarium. För lite sol försvagar immunförsvaret och därmed motstånd mot cancer.
Trots risken för hudcancer är sol och solarium nyttigt. Lite mer solsken kan öka hälsan och minska risken att dö i andra cancerformer, visar ny forskning.
Solen gör att kroppen producerar D-vitamin, vilket är avgörande för immunsystemets funktion optimalt. Därför D-vitamin-hjälpa till att förhindra en mängd olika sjukdomar, såsom rakitis, osteoporos, och diabetes. En forskargrupp från Institute of Cancer Research i Oslo varnar om att inte gömma sig i skuggan av rädsla för att få hudcancer. Det är en dålig idé, särskilt för skandinaver, vilket är visat i en ny studie.
– Risken för hudcancer är verklig, men de positiva hälso effekter du får av solen, uppväger riskerna. Även en måttlig exponering för solljus ger enorma hälsofördelar, säger ledaren för studien Johan Moan.
Du kan också få D-vitamin genom kosten, men som den viktigaste källan till D-vitamin kommer från solen, är det viktigt att komma ut i solen och dagsljuset. Detta gäller särskilt för människor som bor långt från ekvatorn som Svenskar.
Studien visade att personer som bor i norra Australien, inte långt från ekvatorn producerar nästan fem gånger mer vitaminD än människor i Skandinavien. Eftersom D-vitamin är bra för immunförsvaret enligt forskarna, förklarar förmodligen varför folk som drabbas av cancer i soliga länder som har en större chans att överleva.
Johan Moan uppskattar att Norge skulle vara cirka 300 fler dödsfall från hudcancer, om norrmännen i allmänhet skulle sola dubbelt så mycket. Å andra sidan kan det, enligt Moan MINSKA antalet andra dödsfall i cancer med cirka 3000