Positiv trend håller i sig!

Sommaren är slut och solariesäsongen börjar om i vårt solfattiga land. Svensk Solarieförening konstaterar glädjande att våren och sommaren har varit mycket positiv för den svenska solariemarknaden.

SSM, Strålskyddsmyndigheten fortsätter alltjämt med sin ensidiga och negativa information om solens inverkan på människan. SSM:s arbete kan skada den allmänna folkhälsan eftersom deras information är ensidig och enligt många även vilseledande. Allt mer forskning påvisar nu att vi är anpassade för ett liv i solens ljus och att solen har många mycket viktiga positiva biologiska effekterna på oss människor.

Det viktiga är att ha en sund inställning till det mesta i livet och ha en Svensk “lagom” hållning till allt från solning i solarium och under solen till att träna på gym äta frukt mm. men tänk på att fortsätta kontinuerligt med träning då detta är en viktig del i ditt välbefinnande vare sig du har egen gymutrustning med maskiner och kettlebells eller går till gym och samma sak gäller solning i solarium då det under hela året är viktigt att fylla på förrådet med D-vitamin.

Solarier förebygger influensa

Nya forskningsresultat visar att D-vitamin är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra influensaepidemier. Norska forskare har kommit fram till denna slutsats från en studie på influensaepidemier som nu har offentliggjorts i den medicinska tidskriften “International Journal of Infectious Diseases”.

Enligt studien ökar risken för insjuknande och sjukdomsfall med dödlig utgång i takt med minskande exponering för solljus och därmed minskade D-vitamin nivåer i blodet. Forskningen visar också på dramatiska skillnader av antal dödsfall vid olika årstider; dödsfallen ökar markant under den solfattiga vintern när solens strålar är för svaga för att kunna generera D-vitamin till människor.

– D-vitamin har en antibiotisk effekt och stärker immunförsvaret. När huden stimuleras av solens UV-strålar, produceras helt enkelt D-vitamin till kroppen via huden, förklarar professor Johan Moan vid universitetet i Oslo, en av forskarna bakom studien. Under vintermånaderna när solen står för lågt för att kunna generera D-vitamin till oss människor, minskar D-vitamin nivån och vårt immunförsvar försvagas.

I sin studie har forskarna vid universitetet i Oslo använt sig av insamlade data om influensaepidemier i Sverige, Norge, USA, Singapore samt Japan. Man har jämfört infektionsrisk och dödlighet med styrkan i solens UV-strålar på månadsbasis.

Studier visar att solarier ger D-vitamin

– Till skillnad från vad gemene man tror så ger även solarier D- vitamin, berättar Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Det finns flera både nya och äldre studier som tydligt visar att solarier ger D-vitamin. Redan 1982 (Toss et al) visade studier på personer i åldern 67-90 år att de fick en fördubbling av D-vitamin-nivån vid solariesolning och andra studier från 1988 (Lovell et al) och 1998 (Ghel et al) visade även de på en markant ökning av D-vitaminnivåerna vid solariesolning. Den senaste stora studien är från 2010 (Moan et al) och är särskilt intressant då den är gjord på de svaga solarier-lysrör vi använder i Skandinavien. Den studien visade att vid endast 10 minuters solarie-solning i veckan så upprätthåller man D-vitaminnivåer liknande de man har på sommaren.

D-vitamin som bildas i kroppen av UV-B ljus när vi är i solen eller i solarier, är i själva verket ett hormon och har därför en viktig inverkan på alla kroppens celler och en avgörande inverkan på vår hälsa. Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att vitaminer kan man äta via mat eller kosttillskott, medan hormonet D-vitamin bildas i huden då vår kropp får UV-B ljus på sig. D-vitamin som vi alltså till 80 % får av solens eller solariets ljus är därför inte ämnat att intas i form av föda eller som tillskott även om vissa födoämnen som exempelvis vild lax kan ge lite

D-vitamin. Solarier är per definition inte artificiella eftersom det UV-B ljus vi får i ett solarium är identiskt med det vi får från solen. En ljuspartikel är alltid en ljuspartikel.

Riskfyllt med låga D-vitaminhalter

Dagens moderna livsstil där vi vistas utomhus allt mindre, i kombination med all skrämselpropaganda vi fått om solen från myndigheter och dermatologer, gör att vi i Sverige generellt sett har farligt låga D-vitaminhalter. Detta gör att vi förutom influensa även är i riskzonen för att drabbas av allvarliga folksjukdomar som bland annat flera olika invärtes cancerformer, diabetes, MS, Alzheimers, Parkinson och benskörhet. I Sverige rekommenderar myndigheten ett intag av 400 IU dagligen vilket bara är 10 % av den nivå som en omfattande internationell forskning visar att vi behöver för ett fullgott skydd. Under perioden september till april får vi inget D-vitamin alls från solen.

– Hade solariet uppfunnits i dag är det min fulla övertygelse att det hade varit ett helt naturligt inslag i vår friskvård och att man från sjukvården allmänt skulle ha rekommenderat solariesolning under främst den mörka årstiden istället för att skriva ut mediciner som kroppen inte är ämnad för.  Människan är född till ett liv i solen men årtionden av skrämselpropaganda från myndigheter och dermatologer är rent kontraproduktiva. Bristen på D-vitamin kostar i dag den svenska sjukvården 27 miljarder kronor om året, för att inte tala om det onödiga, mänskliga lidandet. Det är dags för att fakta läggs på bordet och att vi får ett politiskt ansvarstagande för folkhälsan, avslutar Roland Laurent.

Fakta om D-vitamin och solarier

– D-vitamin är i själva verket ett hormon och som sådant påverkar det kroppens alla celler och har en inverkan på hela vårt friska liv.

– Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att kroppen bildar hormoner medan vitaminer kommer från främst föda. Därför är D-vitamin inte ämnat att intas som tillskott eller i föda även om det finns naturligt i exempelvis vild lax.

– D-vitamin har en positiv inverkan på de flesta av våra vanligaste folkhälsosjukdomar som cancer i prostata, bröst, lymfa, MS, Alzheimers, Parkinson, diabetes, blodpropp hos kvinnor och benskörhet.

– D-vitamin får man till 80 % av solens UV-B strålar.

– Även solarier ger UV-B i det spektra där kroppen genererar D-vitamin.

– Solarier är per definition inte artificiella eftersom en ljuspartikel är identisk oavsett om den kommer från solen eller från ett solarierör.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer. I en mycket stor studie från 2002 (Autier et al) konstaterar man i slutsatsen att ”om det skulle finnas någon ökad risk för att få hudcancer i solarier är den så liten att den är försumbar”.

Källa: Svensk solarieförening

Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Föreningen har varit verksam sedan 1992 och man verkar för att skapa en korrekt bild av solarium och solning. Föreningen fungerar också som en remissinstans i alla frågor som berör solarium och UV-ljusets positiva hälsoeffekter.

 

Sola solarium

Vad är bra med solarium – förutom att du får en fräsch solbränna?
• Att sola i solarium ger framförallt huden ett viktigt naturligt skydd mot solen. Ett solskydd som du inte behöver applicera (som solkräm) och som är vattenfast. Och att bygga upp ett solskydd/solbränna långsamt – utan att få solsveda – är ett bra sätt att undvika oönskade hudirritationer.

• Om du har lätt för att få solallergi -– vilket är ganska sällsynt – eller reagerar på ljus (fototoxisk reaktion), som är betydligt vanligare och kan förstöra semestern, kan du med läkarhjälp och solarium vänja huden vid ljus.

• Att sola solarium ökar ditt allmänna välbefinnande. Inom naturmedicinen sätts solariebehandling ofta in i förebyggande syfte. Behandlingen bygger oftast på UV-B ljus. För att få effekt räcker det med mycket små doser UV-B, som ligger långt under nivån för solsveda. Om du solar i solarium som ger en liten andel UV-B – antingen hemma eller på ett professionellt solarium – kan du på egen hand öka ditt allmänna välbefinnande. Det räcker att solariet ger 0,8-1% UV-B ljus.

Här är några av de positiva effekter som solariesolande ger:
• Det påverkar olika ämnesomsättningsprosesser genom att Vitamin D3-nivån stimuleras och balanseras, särskilt kalciumnivån (förebygger bl a benskörhet).
• Det förbättrar immunförsvaret – men bara om UV-B-dosen är låg.
• Det stimulerar blodcirkulationen.
• Det är bra för oren hy (t ex akne).
• Det sänker kolesterolhalten – även utan UV-B-ljus.

Är nyttan av att sola solarium större än risken?
• Det är ett obestridligt faktum att både solen och solariesolande påverkar oss positivt. Att undvika solljuset, särskilt det ultravioletta ljuset, vore att avstå från ett viktigt naturläkemedel.
• Genom vårt sätt att leva idag får vi för lite sol, särskilt under vinterhalvåret. Det är särskilt vanligt att äldre människor får för lite sol. Att sola i solarium är ett bra sätt att kompensera solbristen.
• Dagens moderna solarier, som är konstruerade enligt de senaste fotobiologiska forskningsrönen, ger ett väl avvägt tillskott av solljus samtidigt som de är behagliga att ligga i.
• Det är viktigt att du solar med förnuft. Gör du det får du både nytta och nöje av att sola i solarium. Om du överdriver ditt solande och struntar i alla råd och anvisningar kan effekten bli den motsatta – hur bra solarierna än är.

Vilka risker diskuteras i samband med sol och solarier?
Egentligen är det ganska enkelt. Ingenting i livet är riskfritt. Och det gäller alltid att minimera risken. Oftast hänger det på oss själva, om vi handskas fel med det vi håller på med, är oförsiktiga, har dålig kunskap eller överdriver. Det gäller också solen och solariesolande.
Dessutom är sambandet mellan solljusets påverkan på oss och de risker det medför inte så enkelt som du kan få intryck av i t ex massmedia. Du påverkas också av en mängd andra saker t ex tillsatser i maten och kemiska ämnen i miljön. Mycket beror också på i vilken kondition du är.
Under hela ditt livstid får du en hel del solljus. Och om du hanterar solen rätt och bygger upp ett naturligt skydd klarar du ännu mer.

 

Solarium hygien

Hygieniska krav på solarier.

Efter varje kund skall liggskivor rengöras och desinficeras. Det bör finnas papper och decinfektionsvätska för rengöring i alla solrum. Det skall även finnas tillgång till ögonskydd antingen genom att det finns som man kan låna eller att ögonskydd finns att köpa i varuautomat. Ögonskydden bör decinficeras efter varje användning i solariet. Det skall finnas anslag med hygien- och skyddsanvisningar och information om solningens effekter i direkt anslutning till solariesängarna. Det bör finnas fria ytor på tre sidor om solariesängen för att möjliggöra ordentlig rengöring och inspektion. Innehavaren av solarium skall regelbundet kontrollera liggskivor för att kunna byta ut trasiga och spruckna sådana. Solariet skall vara försett med extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter. Skyddskiva skall finnas för överdelen av solariet. Dels för att undvika skador som kan uppstå vid beröring av lysrören men också för att förhindra att strålningen från rören blir för hög.