Sommaren är slut och solariesäsongen börjar om i vårt solfattiga land. Svensk Solarieförening konstaterar glädjande att våren och sommaren har varit mycket positiv för den svenska solariemarknaden.

SSM, Strålskyddsmyndigheten fortsätter alltjämt med sin ensidiga och negativa information om solens inverkan på människan. SSM:s arbete kan skada den allmänna folkhälsan eftersom deras information är ensidig och enligt många även vilseledande. Allt mer forskning påvisar nu att vi är anpassade för ett liv i solens ljus och att solen har många mycket viktiga positiva biologiska effekterna på oss människor.

Det viktiga är att ha en sund inställning till det mesta i livet och ha en Svensk “lagom” hållning till allt från solning i solarium och under solen till att träna på gym äta frukt mm. men tänk på att fortsätta kontinuerligt med träning då detta är en viktig del i ditt välbefinnande vare sig du har egen gymutrustning med maskiner och kettlebells eller går till gym och samma sak gäller solning i solarium då det under hela året är viktigt att fylla på förrådet med D-vitamin.