Med individuell solning menas att man solar efter sina personliga förutsättningar beroende på hudtyp. Grundtanken med individuell solarium solning är att bygga upp en säker, djup och vacker solbrun färg utan att någonstans på vägen utsätta sig för solsveda/rödhet.

  • Solsveda vid solning är inte att eftersträva, det ger inga positiva effekter på en fin solbrun hud.
  • Solar du utan att bli röd behäver du aldrig oroa dig.
  • Du får många positiva effekter av måttlig och förnuftig solning.
  • Den mest säkra solbrunhet man kan skaffa sig i solarier med godkända rör, bygger på att följa det exponeringsschema som gäller för din hudtyp och det solarium du väljer. När du solar i ett solarium knutet till individuell solarie solning bygger du upp din solfärg långsamt, utan att bränna dig på vägen.

 

Lämna ett svar