Solen är sund

Rädslan för hudcancer bör inte leda människor att undvika solsken och solarium. För lite sol försvagar immunförsvaret och därmed motstånd mot cancer.
Trots risken för hudcancer är sol och solarium nyttigt. Lite mer solsken kan öka hälsan och minska risken att dö i andra cancerformer, visar ny forskning.
Solen gör att kroppen producerar D-vitamin, vilket är avgörande för immunsystemets funktion optimalt. Därför D-vitamin-hjälpa till att förhindra en mängd olika sjukdomar, såsom rakitis, osteoporos, och diabetes. En forskargrupp från Institute of Cancer Research i Oslo varnar om att inte gömma sig i skuggan av rädsla för att få hudcancer. Det är en dålig idé, särskilt för skandinaver, vilket är visat i en ny studie.
– Risken för hudcancer är verklig, men de positiva hälso effekter du får av solen, uppväger riskerna. Även en måttlig exponering för solljus ger enorma hälsofördelar, säger ledaren för studien Johan Moan.
Du kan också få D-vitamin genom kosten, men som den viktigaste källan till D-vitamin kommer från solen, är det viktigt att komma ut i solen och dagsljuset. Detta gäller särskilt för människor som bor långt från ekvatorn som Svenskar.
Studien visade att personer som bor i norra Australien, inte långt från ekvatorn producerar nästan fem gånger mer vitaminD än människor i Skandinavien. Eftersom D-vitamin är bra för immunförsvaret enligt forskarna, förklarar förmodligen varför folk som drabbas av cancer i soliga länder som har en större chans att överleva.
Johan Moan uppskattar att Norge skulle vara cirka 300 fler dödsfall från hudcancer, om norrmännen i allmänhet skulle sola dubbelt så mycket. Å andra sidan kan det, enligt Moan MINSKA antalet andra dödsfall i cancer med cirka 3000

Solarier förebygger influensa

Nya forskningsresultat visar att D-vitamin är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra influensaepidemier. Norska forskare har kommit fram till denna slutsats från en studie på influensaepidemier som nu har offentliggjorts i den medicinska tidskriften “International Journal of Infectious Diseases”.

Enligt studien ökar risken för insjuknande och sjukdomsfall med dödlig utgång i takt med minskande exponering för solljus och därmed minskade D-vitamin nivåer i blodet. Forskningen visar också på dramatiska skillnader av antal dödsfall vid olika årstider; dödsfallen ökar markant under den solfattiga vintern när solens strålar är för svaga för att kunna generera D-vitamin till människor.

– D-vitamin har en antibiotisk effekt och stärker immunförsvaret. När huden stimuleras av solens UV-strålar, produceras helt enkelt D-vitamin till kroppen via huden, förklarar professor Johan Moan vid universitetet i Oslo, en av forskarna bakom studien. Under vintermånaderna när solen står för lågt för att kunna generera D-vitamin till oss människor, minskar D-vitamin nivån och vårt immunförsvar försvagas.

I sin studie har forskarna vid universitetet i Oslo använt sig av insamlade data om influensaepidemier i Sverige, Norge, USA, Singapore samt Japan. Man har jämfört infektionsrisk och dödlighet med styrkan i solens UV-strålar på månadsbasis.

Studier visar att solarier ger D-vitamin

– Till skillnad från vad gemene man tror så ger även solarier D- vitamin, berättar Roland Laurent, sakkunnig hos Svensk Solarieförening. Det finns flera både nya och äldre studier som tydligt visar att solarier ger D-vitamin. Redan 1982 (Toss et al) visade studier på personer i åldern 67-90 år att de fick en fördubbling av D-vitamin-nivån vid solariesolning och andra studier från 1988 (Lovell et al) och 1998 (Ghel et al) visade även de på en markant ökning av D-vitaminnivåerna vid solariesolning. Den senaste stora studien är från 2010 (Moan et al) och är särskilt intressant då den är gjord på de svaga solarier-lysrör vi använder i Skandinavien. Den studien visade att vid endast 10 minuters solarie-solning i veckan så upprätthåller man D-vitaminnivåer liknande de man har på sommaren.

D-vitamin som bildas i kroppen av UV-B ljus när vi är i solen eller i solarier, är i själva verket ett hormon och har därför en viktig inverkan på alla kroppens celler och en avgörande inverkan på vår hälsa. Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att vitaminer kan man äta via mat eller kosttillskott, medan hormonet D-vitamin bildas i huden då vår kropp får UV-B ljus på sig. D-vitamin som vi alltså till 80 % får av solens eller solariets ljus är därför inte ämnat att intas i form av föda eller som tillskott även om vissa födoämnen som exempelvis vild lax kan ge lite

D-vitamin. Solarier är per definition inte artificiella eftersom det UV-B ljus vi får i ett solarium är identiskt med det vi får från solen. En ljuspartikel är alltid en ljuspartikel.

Riskfyllt med låga D-vitaminhalter

Dagens moderna livsstil där vi vistas utomhus allt mindre, i kombination med all skrämselpropaganda vi fått om solen från myndigheter och dermatologer, gör att vi i Sverige generellt sett har farligt låga D-vitaminhalter. Detta gör att vi förutom influensa även är i riskzonen för att drabbas av allvarliga folksjukdomar som bland annat flera olika invärtes cancerformer, diabetes, MS, Alzheimers, Parkinson och benskörhet. I Sverige rekommenderar myndigheten ett intag av 400 IU dagligen vilket bara är 10 % av den nivå som en omfattande internationell forskning visar att vi behöver för ett fullgott skydd. Under perioden september till april får vi inget D-vitamin alls från solen.

– Hade solariet uppfunnits i dag är det min fulla övertygelse att det hade varit ett helt naturligt inslag i vår friskvård och att man från sjukvården allmänt skulle ha rekommenderat solariesolning under främst den mörka årstiden istället för att skriva ut mediciner som kroppen inte är ämnad för.  Människan är född till ett liv i solen men årtionden av skrämselpropaganda från myndigheter och dermatologer är rent kontraproduktiva. Bristen på D-vitamin kostar i dag den svenska sjukvården 27 miljarder kronor om året, för att inte tala om det onödiga, mänskliga lidandet. Det är dags för att fakta läggs på bordet och att vi får ett politiskt ansvarstagande för folkhälsan, avslutar Roland Laurent.

Fakta om D-vitamin och solarier

– D-vitamin är i själva verket ett hormon och som sådant påverkar det kroppens alla celler och har en inverkan på hela vårt friska liv.

– Den viktigaste skillnaden mellan hormoner och vitaminer är att kroppen bildar hormoner medan vitaminer kommer från främst föda. Därför är D-vitamin inte ämnat att intas som tillskott eller i föda även om det finns naturligt i exempelvis vild lax.

– D-vitamin har en positiv inverkan på de flesta av våra vanligaste folkhälsosjukdomar som cancer i prostata, bröst, lymfa, MS, Alzheimers, Parkinson, diabetes, blodpropp hos kvinnor och benskörhet.

– D-vitamin får man till 80 % av solens UV-B strålar.

– Även solarier ger UV-B i det spektra där kroppen genererar D-vitamin.

– Solarier är per definition inte artificiella eftersom en ljuspartikel är identisk oavsett om den kommer från solen eller från ett solarierör.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer. I en mycket stor studie från 2002 (Autier et al) konstaterar man i slutsatsen att ”om det skulle finnas någon ökad risk för att få hudcancer i solarier är den så liten att den är försumbar”.

Källa: Svensk solarieförening

Svensk Solarieförening är en gemensam resurs för landets alla solotek och solarieleverantörer. Föreningen har varit verksam sedan 1992 och man verkar för att skapa en korrekt bild av solarium och solning. Föreningen fungerar också som en remissinstans i alla frågor som berör solarium och UV-ljusets positiva hälsoeffekter.