Solarium hygien

Hygieniska krav på solarier.

Efter varje kund skall liggskivor rengöras och desinficeras. Det bör finnas papper och decinfektionsvätska för rengöring i alla solrum. Det skall även finnas tillgång till ögonskydd antingen genom att det finns som man kan låna eller att ögonskydd finns att köpa i varuautomat. Ögonskydden bör decinficeras efter varje användning i solariet. Det skall finnas anslag med hygien- och skyddsanvisningar och information om solningens effekter i direkt anslutning till solariesängarna. Det bör finnas fria ytor på tre sidor om solariesängen för att möjliggöra ordentlig rengöring och inspektion. Innehavaren av solarium skall regelbundet kontrollera liggskivor för att kunna byta ut trasiga och spruckna sådana. Solariet skall vara försett med extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter. Skyddskiva skall finnas för överdelen av solariet. Dels för att undvika skador som kan uppstå vid beröring av lysrören men också för att förhindra att strålningen från rören blir för hög.