Den 1 februari införde SSM nya föreskrifter för solarier. Som argument angavs ”den stora risken för brännskador”. SSM påstår även att solariesolning i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Sanningen är att det inte finns vetenskapliga belägg för att solarier ökar risken för hudcancer.  Det finns tvärtom flera studier som visar att regelbunden solning utan att man bränner sig minskar risken för hudcancer.

Av okänd anledning väljer dock SSM att bara se till den av forskare ifrågasatta sammanställningen av äldre studier från IARC som kom 2009. Detta trots att Svensk Solarieförening flera gånger både till SSM och till Miljödepartementet pekat på att rapporten kallats förfalskad. En av författarna till rapporten har tillochmed utelämnat en egen studie som klart visar att det inte finns något samband mellan solarier och hudcancer.

IARC rapporten påminner därför om skandalen kring svininfluensa vaccinet och det krävs nu politisk handlingskraft och kunskap för att förstå hur kontraproduktivt SSM:s agerande är.

SSM ska stå för detaljkunskaperna i UV frågan som politiker, solarieföretagare och vanliga människor ska kunna förlitar sig på. Problemet uppstår när experterna inte har expertkunskaper och det blir ännu större problem när de vidhåller sin okunskap och väljer att helt bortse från en omfattande ny forskning på området. Genom sitt agerande för SSM både politiker och allmänheten bakom ljuset. Samtidigt lyssnar ingen till solariebranschen oavsett hur mycket forskning vi baserar våra argument på. Ovanpå det kan myndigheters föreskrifter inte överklagas – även om de är uppenbart felaktiga. Eller är det så enkelt att SSM har en egen agenda för solariebranschen och att man därför väljer att blunda för den forskning som visar att solariesolning inte innebär någon ökad risk för hudcancer. Oavsett om det är en dold agenda eller bara ren och skär okunskap är det lika illa.

Som stöd för föreskrifterna har SSM under flera år sagt sig ha statistik för brännskador i solarier som vi efter att ha fått ta del av den konstaterar att under de senaste åtta åren har mindre än en promille av de som solat i solarier bränt sig – samtidigt som halva befolkningen bränner sig i solen varje år.

Det finns i dag starka bevis för att det är oregelbunden solning och överdrivet bruk av solksyddskrämer som är en av huvudorsakerna till hudcancer. Samtidigt visar nya studier att regelbunden moderat solning i solen eller solarium utan att man bränner sig tvärtom har många positiva hälsoeffekter. UV ljus är den enda realistiska källan för D-vitamin och ett stort antal studier visar att en hög D-vitaminnivå minskar risken att få flera av våra vanligaste cancerformer och sjukdomar. Flera oberoende studier visar att förändrade solråd kan spara samhället 27 miljarder i minskade vårdkostnader. Redan 2005 konstaterade Prof. Giovanucci att för varje person som dör av hudcancer dör 30 fler av D-vitaminbrist. Så om SSM hindrar en person att dö från hudcancer men 30 andra dör av D-vitaminrelaterade sjukdomar så har SSM gjort sitt jobb. Bristen på samordning mellan hälso- och miljödepartementen gör att man nu helt missar de verkliga orsakerna till att incidensen i hudcancer ökar.

Det är hög tid att det tas ett tydligt politiskt ansvar och att man börjar ifrågasätta SSM och den sol- och solariepolitik de för. Den påverkar inte bara utkomsten för hudratals småföretagare i solariebranschen den är direkt kontraproduktiv och får stora negativa konsekvenser på folkhälsan.

 Debattartikel skriven av Roland Laurent